všeobecné pokyny pre prípravu dát do tlače
 
 


spôsob dodania dát

server FTP (o prístupové meno a heslo žiadajte tu, alebo telefonicky), CD, DVD, USB kľúč
prijímame dáta PDF a PS, pre vytvorenie poscriptu použite ovládač Scitex PSBridge L2 (tu nájdete ovládač na stiahnutie)
pokiaľ vytvárate PS z QXP je potrebné použiť OXP 4.x a vyšší
kompozitné PDF vytvorené iba v Adobe Acrobat Distilleri, do verzie 1.5 vo formáte PDF/X-1a

Všeobecné zásady (bez ohľadu na druh tlačoviny)

dokument PDF MUSÍ OBSAHOVAŤ
PDF aj PS musia byť kompozitné (vypnuté separácie)
farby len vo farebnom priestore CMYK (v prípade viac-farebnej tlače + PANTONE)
musia byť správne vložené všetky písma (prípadne text v krivkách)
poloha stránky musí byť "na stred"
veľkosť spadávky musí byť presne definovaná
pasovacie značky musia byť na osi
správne nastavenie pretlače (overprint)
podklady nesmú obsahovať žiadny profil

dokument PDF NESMIE OBSAHOVAŤ
RGB, LAB, atď...
zavedené ICC profily v obrázkoch
negatívne písmo menšie ako 9b
písmo všeobecne menšie ako 5b
Open Type Fonty (kompozitné fonty)

základné princípy prípravy PDF
nepoužívať klasický "publish to pdf" a podobné príkazy priamo v grafickom editore
pri tvorbe pdf nepoužívať PDF Factory
použiť export/print cez PS driver do PS alebo PRN súboru
pri exporte je potrebné dbať na správne nastavený overprint (pretlač čiernej), overprint bielej nastavený byť nesmie!
vyprodukovaný PS, PRN, EPS súbor v Adobe Distilleri vydistilovať do PDF s použitím štandardu PDF/X-1a

Dáta pre brožúry typu V1, V2

PDF aj PS musia byť kompozitné (vypnuté separácie)
poloha stránky musí byť "na stred"
dáta musia mať definície media boxu, bleed boxu a trim boxu
1. tzn. pri tvorbe PS nastavíte v ovládači veľkosť dokumentu na "čistý formát"
2. pasovacie značky v osi
3. spadávky dokumentu musíte definovať
pokiaľ je použitý musí byť definovaný overprint
dáta nesmú obsahovať žiadny profil
bigovacie značky musia byť nastavené

 
  << späť